Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

https://www.youtube.com/watch?v=QH2a6V-W87U https://www.youtube.com/watch?v=V0woPCb5xk8

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Dobrze budujemy – dobrze gospodarujemy

Czy towarzystwo budownictwa społecznego może być firmą równie prężnie działającą i sprawnie zabezpieczającą środki na budowę, co prywatni potentatów rynku budowlanego? Otóż – może być, czego dowodem jest Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zostało utworzone 1 grudnia 1998 roku, jako spółka miejska o kapitale 20 tysięcy złotych i zatrudniająca tylko jedną osobę.  Zespół kierowany jest przez Roberta Cieciorę, absolwenta Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, i członka Rady Społecznej Wydziału Zarządzania. Zresztą współpraca w kształceniu kadr między Spółką a uczelnią także przynosi znakomite rezultaty. Przyjrzyjmy się zatem bliżej działalności TBS-u z Kołobrzegu.
Towarzystwo prowadzi działalność inwestycyjną, która łączy elementy budownictwa socjalnego, komunalnego i komercyjnego. Warto wiedzieć, że jako pierwsze w kraju odważyło się zaryzykować i podjąć rynkowe metody finansowania budów, w oparciu o kredyty bankowe, zamiast czekać tylko na środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ten sposób bardzo ożywiło tempo budowania i podniosło standard budynków, co od razu dostrzegli klienci. Jednocześnie Spółka wykonała kolejny perspektywiczny krok i nawiązała ścisła współpracę z Gminą Miasto Kołobrzeg. W efekcie tych działań KTBS od 2001 roku przekazało mieszkańcom klucze do kilkuset mieszkań, a pierwsze z nich otwierały drzwi lokali przy ul. Chodkiewicza 3. Ta budowa była współfinansowana ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jednocześnie, w 2001 roku Spółka rozpoczęła realizację „Osiedla Europejskiego”, w oparciu o bankowy kredyt komercyjny, udzielony Towarzystwu. Ta inwestycja, podzielona na trzy etapy, dotyczy aż 196 mieszkań przy ul. Helsińskiej.

Z kiepskiego standardu – dobre mieszkania
Towarzystwo nie boi się nietypowych wyzwań i w 2006 roku podjęło się ciekawego zadania, czyli adaptacji mienia powojskowego. W styczniu oddało do użytku pierwszy wyremontowany budynek przy ul. Mazowieckiej 33, z 17-toma mieszkaniami. Za nim poszły kolejne budynki koszarowe przy ul. Jedności Narodowej 88, 89 i 90. Tu również podstawą finansowania były kredyty bankowe, a uzyskane w ten sposób mieszkania – aż 148 lokali – zostały przekazane gminie w dzierżawę.
Tymczasem Kołobrzeskie TBS sp. z o.o.  nie próżnowało – w 2006 roku, w sierpniu oddało do użytku 119 mieszkań w budynkach pokoszarowych przy ul. Jedności Narodowej 83 i 85. Zamieszkali w nich kołobrzeżanie oczekujący dotąd na mieszkania od Gminy Miasto Kołobrzeg. Co ciekawe, Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji na zasadach non – profit, a klienci sami zaciągali kredyty w bankach komercyjnych. Rok 2006 zamyka oddanie budynku powojskowego przy ul. Koszalińskiej, należącego do Kołobrzeskiego TBS, a przekazanego gminie w dzierżawę. W oparciu o kredyt wyodrębniono w nim 84 mieszkania socjalne o wysokich parametrach użytkowania.
W tym roku Towarzystwo przekazało mieszkańcom 52 mieszkania w budynku pokoszarowym przy ul. Łopuskiego 50, 70 mieszkań i 6 lokali użytkowych w budynku przy ul. Bema 5 (tu część została przekazana Gminie na zasadzie dzierżawy, a część sprzedana na wolnym rynku) i 23 lokale mieszkalne własnościowe przy ul. Kujawskiej.

Największy gospodarz
Towarzystwo jest nie tylko budowniczym, ale również sprawnym zarządzającym i administratorem powierzonych mu zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg i Wspólnot Mieszkaniowymi. Zarządza lokalami o łącznej powierzchni ok 190 000 mkw, a tym samym jest największym zarządcą w mieście. Podobnie jak w zakresie budownictwa, tak i tu Spółka stale dąży do powiększania administrowanych zasobów i nawiązuje współpracę z kolejnymi partnerami.

Mieszkania czekają
W roku 2009 Spółka zrealizowała inwestycje przy ul. Okopowej, gdzie oddała do urzytku 29 mieszkań oraz przy ul. łopuskiego, gdzie 49 lokali zostało przekazane Gminie na zasadzie dzierżawy. W roku 2010 realizujemy kolejne inwestycje łącznie w ilości 185 mieszkań. W trzech kolejnych lokalizacjach na terenie Kołobrzegu przy ulicach: Szarych Szeregów, Wolności, Wybickiego, Łopuskiego i Okopowej. Ich zaletami, oprócz dobrej lokalizacji jest ciekawa aranżacja oraz wysoki standard wykończenia.
I tak, inwestycja przy ul. Wybickiego, czyli we wschodniej części Kołobrzegu, na „Osiedlu Ogrody”, na pewno zadowoli chętnych poszukujących mieszkania bardzo blisko morza. W pobliżu znajduje się amfiteatr, a nieopodal ścieżka rowerowa, biegnąca od mola w kierunku Podczela.  Z kolei kompleks budynków przy ul. Szarych Szeregów, w zachodniej dzielnicy miasta,  oferuje także ciągi piesze dla mieszkańców, plac zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji, miejsca parkingowe oraz postojowe w garażu podziemnym. Niedaleko jest też szkoła i kompleks sportowo – rekreacyjny. Wreszcie kompleks budynków przy ul. Wolności, oddany w 2010 roku, tworzą utrzymane w starym stylu kamienice, co sprzyja zachowaniu klimatu okolicy. W przeciwieństwie jednak do prawdziwych starych kamienic, te budynku będą gwarantowały maksymalną wygodę, w tym dostęp do garaży podziemnych.

Adaptacje docenione
Wszystkie działania Kołobrzeskiego TBS były wielokrotnie doceniane zarówno w czasie bieżącej działalności współpracujących z nim podmiotów, jaki w konkursach, w których bierze ono udział. Dwukrotnie nagrodzono je np. w konkursie „Modernizacja Roku” (poświęconym realizacjom przedsięwzięć budowlanych, wyróżniających się szczególnymi walorami) - za adaptację budynku przy ul. Mazowieckiej 33. i obiektów pokoszarowych przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu. \W roku 2013 Kołobrzeskie TBS  sp. z o.o. przystąpiło do pierwszego etapu realizacji inwestycji, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, polegającej na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych po 44 mieszkania w każdym. W czerwcu 2014 roku oddano pierwszy budynek. Kolejny, drugi budynek oddano w lipcu 2015 roku. W roku 2015 rozpoczęto również realizację drugiego etapu inwestycji, polegającego na budowie dwóch kolejnych budynków mieszkalnych po 44 mieszkania w każdym. Pierwszy budynek oddano we wrześniu 2016, a drugi budynek w lutym 2018 r.

Drugim aspektem działalności firmy jest zarządzanie i administracja zarówno zasobami Gminy Miasto Kołobrzeg jak i Wspólnotami Mieszkaniowymi. Łączna powierzchnia zarządzanych przez Kołobrzeskie TBS sp. z o.o.  to ok. 190 000 m2, co daje firmie pierwsze miejsce wśród zarządców nieruchomości w naszym mieście. Do tej pory Spółka wybudowała 1220 mieszkań.Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198z poźniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące KTBS w Kołobrzegu - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Prezes Zarządu
Robert Cieciora